تبلیغات
عاشقم باش

خدایا !

خدایا !


التماس می کنم!


همه دنیا ارزانی دیگران...


ولی...


آنکه دنیای من است...


مال دیگران نباشد!!!


[ چهارشنبه 16 بهمن 1392 ] [ 07:08 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

میروی

می ایی

میروی

فقط یک سلام

وگاهی یک خداحافظی

نه این انصاف نیست

من و یک دنیا عشق

تو و یک دنیا بی تفاوتی

[ شنبه 22 فروردین 1394 ] [ 12:09 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

بدرقه

برای کسی که میرود حتی دست هم تکان نمیدهم

بدرقه ادمها را مغرورتر می کند

هرکه ماند جایش روی سرم

هر که رفت به سلامت
[ شنبه 22 فروردین 1394 ] [ 12:08 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

بــــــــروی ؟؟

مگر نرفته بودی که بــــــــروی ؟؟

رفته ای و هنــوز همــــــــه جا هستی !!

مگر نرفته بودی که بـــروی ؟؟

رفته ای و هنـــــــوز اینجــــایی ..

آویزه ی گوشم ..


[ پنجشنبه 28 اسفند 1393 ] [ 10:15 ق.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

دلتنـگـــــــــم !!!

گــوشهـایـــم را مــی گیـــرم

چـشـم هــایــم را مــی بـنــدم


زبـانــم را گـاز مـی گیـــرم

ولــی حریـــف افکـــارم نـمـــی شــوم

دلتنـگـــــــــم !!!


[ پنجشنبه 28 اسفند 1393 ] [ 10:14 ق.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

احســـاساتــی

از انســــان هـــای احســـاساتــی

بـیشتـــر بـتـــرسیـــد؛

آن ها قـــادرند ناگهــــــانی،
.
دیگــــر گــریـه نکـننــد؛

دوسـتــــ نــداشتـــه بــاشـنـــد؛

و قـیـــدِ همـــه چـیــز را بــزننــد،

حتـــی زنــدگــــی . . .


[ پنجشنبه 28 اسفند 1393 ] [ 10:14 ق.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

بعضی حرفا

بعضی حرفا رو نمیشه گفت !

باید خورد ...

ولی بعضی حرفا رو نه می شه گفت ؛

نه میشه خورد ....

می مونه سر دل...

میشه دل تنگ... !

میشه بغض ...

میشه سکوت ...

میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چته... !!!


[ یکشنبه 24 اسفند 1393 ] [ 08:06 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

نمـــــیـدانــــی

نمـــــیـدانــــی حـــال این دیـــوانـــه را

چه دردی دارم !

وقـــتـی ...

حــــالـم ،

در دلنوشـــته هایم نــمی گنــــجــد …!


[ شنبه 23 اسفند 1393 ] [ 07:25 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

....

کـاش به خودمان قــول بدهیــم

وقتی عاشق شویــم که ” آماده ایم “

نــه وقتی کــه ” تنهــائیـم”


[ چهارشنبه 20 اسفند 1393 ] [ 12:10 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

دلــــتنــــگی

از دلــــتنــــگی چیزی شـنیــده ای؟؟؟

مثل این است که دســتت را با کــاغـذ بریده باشی!

زخمی نمــیـــزند،

خونی نمــیــریزد،

ولــــی . . . .

میــســوزاند...


[ شنبه 16 اسفند 1393 ] [ 07:09 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

تو فقط باش.…

تو فقط باش.…

گاهی اخم کن

گاهی دعوایم کن

گاهی دوستم نداشته باش

اما…. همیشه باش…. من طاقت ندارم.…

كم می آورم…. تو را.... در لحظه هایم...


فقط میخواهم باشی

فقط میخواهم حست کنم

فقط میخواهم سایه ات در زندگیم باشد

حتی وقتی قرار نیس بهم برسیم...

فقط باش که قلبم انگیزه ای برای تپیدن داشته باشد...


[ شنبه 16 اسفند 1393 ] [ 07:08 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

بیخیالیهایت

دلت که آرام نباشد و بگیرد

خنده ها و خوشی هایت

که هیچ،

بیخیالیهایت

هم دردی دوا نمیکنند...

کافیست بهانه اش جور شود

بغض

امان نمیدهد

و

چشمانت را چشمه میکند


[ شنبه 16 اسفند 1393 ] [ 07:07 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

هی !

هی !

حواست چرا نیست

چشمهایی که داری

صبحگاه جهان است ...


[ شنبه 16 اسفند 1393 ] [ 07:07 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑـــﺎﺷﺪ

ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑـــﺎﺷﺪ

ﺟُـــﻤﻌـــﻪ ﻫﻢ ﺑـــــﺎﺷﺪ

ﺗَـــﻨـــﻬﺎ ﻫَــــﻢ ﺑــــﺎﺷﯽ

ﻣَــــﮕَــــﺮ بــــــــــدتــــــــر ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫَــــﻢ ﻣﯿﺸَـــــﻮﺩ ؟


[ شنبه 16 اسفند 1393 ] [ 07:05 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

پنهان شده ام

پنهان شده ام

پشت لبخندی که

درد میکند ....


[ شنبه 16 اسفند 1393 ] [ 07:05 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]

گرگ بیابان

آنقدر دلتنگ شده ام که اگر نامه رسانت گرگ بیابان هم باشد....

قدمش را می بوسم....


[ شنبه 16 اسفند 1393 ] [ 07:04 ب.ظ ] [ RAHA A.H ] [ نظرات() ]